ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

::> ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ <::enlightenedข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอก เลขประจำตัวนักเรียน และ ระบุ เลขประจำตัวประชาชน (เป็น เลข 13 หลัก) หลังจากนั้น ระบบจะให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนจริงของนักเรียนเพื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
4. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการปันที่กข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ลงไป เพื่อใช้สำหรับเข้าระบบในครั้งต่อไป
5. เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย ลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อตำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
6. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย
7. หน้าจอบันทึกข้อมูลเลขประจำาตัวประชาชน จะปรากฏครั้งแรก และครั้งเดียว ที่ทำการ ตรวจสอบข้อมูล