ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน คุณครูที่เคารพทุกท่าน
เรื่อง การลงทะเบียนข้อมูล กิจกรรมชุมนุม2566

 

ขอความกรุณาครูทุกท่าน ระบุกิจกรรมชุมนุม ที่จะเปิดสอน ในปีการศึกษา 2566
ตามลิงค์:>>
สำหรับครูเปิดกิจกรรมชุมนุม2566yes (ใช้ Email@patum.ac.th เพื่อลงทะเบียน)

 

ขอขอบพระคุณครับ

นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนปทุมราชวงศา