คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ข้อกำหนดการลงทะเบียนชุมนุม


นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น

enlightenedหากสมัครไม่ได้ หรือติดปัญหา 

ให้กด-> ติดต่อครูเจษฎา(ผู้ดูแลระบบ)